Veeam Agent voor Linux

Beschikbaarheid voor public clouds en fysieke workloads

Veeamshop: Veeam Availability Platform - schema

Nieuwe generatie beschikbaarheid voor virtuele, fysieke en cloud-based workloads om de Always-On Enterprise mogelijk te maken

IT-organisaties willen steedsmeer Linux-gebaseerde workloads in de openbare cloud draaien. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er back-ups van worden gemaakt en dat deze kunnen worden hersteld. Hiermee voorkom je onderbreking van de bedrijfsactiviteiten. Het opslaan en herstellen van Linux-instances is echter vaak lastig of duur omdat dit deels handmatig moet gebeuren. Dit vergt natuurlijk kostbare tijd van de IT-beheerder.

Veeam Agent voor Linux biedt de tools en het benodigde niveau van interactie om goede back-ups van deze Linux-workloads te maken. Bovendien beschikt u over dezelfde snelle, intuïtieve en betrouwbare herstelopties die u van Veeam gewend bent.